Watch the story below:

 

China's water woes CREDITS

 

PRESENTER: Han Bin

CAMERAMAN: Huang Xiaodong, Ju Yang

EDITOR: Han Bin, Wang Rui

COORDINATOR: Hu Nan

PRODUCER: Han Bin